JUDr. Bedřich Hájek

 

Advokátní kancelář

 
Napište nám:
 
*
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advokátní kancelář Kadaň

 

JUDr. Bedřich Hájek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
advokátní kancelář Kadaň
 

O kanceláři

 
 
 
Ocitli jste se v právním sporu a potřebujete pomoc při jeho řešení? JUDr. Bedřich Hájek - Advokátní kancelář Kadaň vám nabízí veškeré právní služby a právní poradenství ve většině oblastí práva. Zabýváme se právem občanským, obchodním právem, právem směnečným, exekučním, živnostenským, rodinným, trestním a insolvenčním. Nepůsobíme pouze v Kadani, ale právní služby nabízíme v celé ČR, především v Ústeckém, v Karlovarském a Středočeském kraji.
 
 
 
 
 
 
 
advokátní kancelář Kadaň
 

Právní oblasti

 
 
 
  • obchodní právo
  • pracovní právo
  • trestní právo
  • dědické právo
  • přestupkové právo

V oblasti občanského práva vám pomůžeme vyřešit právní vztahy k nemovitostem, nájem a podnájem nebytových prostor, vlastnictví bytů a bytových jednotek, veškeré typy smluv (zejména kupní, darovací a směnné) či řízení před katastrálním úřadem.

V obchodním právu se o nás můžete opřít při zakládání obchodních společností a družstev, v záležitostech obchodních závazkových vztahů - tj. sepisování smluv, zastupování v obchodních sporech a při vymáhání pohledávek.

Ze směnečného práva často pomáháme svým klientům s vymáháním nároků ze směnek, se sepsáním a podáním námitek a zastupujeme žalované v řízeních o námitkách.

Dále působíme v živnostenském právu, především při získávání živnostenského a jiného oprávnění k podnikání. Klienty také zastupujeme v řízení před živnostenským úřadem.
Spory v oblasti rodinného práva jsou vždy citlivou záležitostí. Snažíme se svým klientům ulehčit tyto náročné situace alespoň po právní stránce, a tak je zastupujeme před soudem při rozvodu, v řízení o svěření dítěte do péče, při vypořádání společného jmění manželů. Řešíme s klienty i otázku výchovy a výživy dětí pro dobu do i po rozvodu manželství. Jestliže máte potíže s vymáháním výživného, i zde nabízíme své právní služby.

Zastoupíme vás i při poškození v trestním řízení, pomůžeme se sepsáním podání v trestním řízení. Samozřejmě zastupujeme obviněné a obžalované před orgány činnými v trestním řízení.

V insolvenčním právu zařizujeme veškerou agendu týkající se úpadce i věřitelů. Pomáháme s právním řešením oddlužení, s podáním návrhu na úpadek a s přihlášením pohledávek v insolvenčním řízení.

 
 
 
 
 
 
 
advokátní kancelář Kadaň
 

Naše přednosti

 
 
 
  • široká nabídka právních služeb
  • právní praxe již od roku 1990
  • dlouholetá spolupráce se soudními znalci a tlumočníky
  • působíme po celé ČR
  • v případě potřeby můžeme nabídnout související pomoc odhadce nemovitostí, daňového poradce, notáře či jiného specialisty

Uděláme maximum, abychom vám pomohli. Využijte naše právní služby.
JUDr. Bedřich Hájek - Advokátní kancelář Kadaň
 
 
 
 
 
 

Kontakty

 
 
 
Sídlo: Boženy Němcové 70, 432 01 Kadaň
Tel.: +420602437318
Tel.: +420 474 343 166
Mob.1: +420 602 437 318
Mob.2: +420 607 027 078
Datová schránka: 4ax5tpr

E-mail: akhajek@email.cz; hajek.b@email.cz

Korespondenci lze zasílat i v německém a anglickém jazyce.

IČ: 66219639
DIČ: CZ470212107

Naše advokátní kancelář je registrována v Seznamu advokátů ČAK Praha pod 02805.
 
 
 
Provozní doba advokátní kancelář

Po-Čt 08:00 - 15:00
Pá 08:00 - 13:00
So-Ne Zavřeno

Mimo tuto dobu si lze dohodnout schůzku.

Ceny nabízených právních služeb odpovídají advokátnímu tarifu uvedenému ve Sbírce zákonů.Právní služby doporučujeme objednat 1-3 dny předem.
Výsledek poskytnutých služeb je poskytován osobně, na přání předáme i poštou.
 
 
 
 
 
© 2022 Provozováno službou Internet123.czMEDIATEL.CZ, s.r.o., a katalogem ZlatéStránky.cz.